| SUPPORT

[PL] NHL Gaming World Championship - Official Rules

Created On by InfinityG

 

NHL Gaming™ World Championship 2018

Regulamin oficjalny

 

UDZIAŁ LUB WYGRANA W GRZE NIE WYMAGA DOKONYWANIA ZAKUPÓW ANI PŁATNOŚCI. ZAKUP LUB PŁATNOŚĆ NIE ZWIĘKSZĄ SZANS NA WYGRANĄ. Regulamin podlega wszystkim obowiązującym przepisom, regulacjom i rozporządzeniom. NIE DOTYCZY KRAJÓW SPOZA EUROPY (ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DEFINICJĄ) I PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH JEST TO NIEZGODNE Z PRAWEM W STANACH ZJENOCZONYCH I KANADZIE. Mistrzostwa świata NHL Gaming™ („Turniej”) rozpoczynają się 24 marca 2018 r. o godzinie 9:00 (ET) i kończą 19 czerwca 2018 r. po rozstrzygnięciu meczów World Finals (zdefiniowanych poniżej) (ok. 23:00 ET) (zgodnie z czasem lokalnym danego kraju) („Czas trwania Turnieju”). Wszystkie godziny rozgrywania meczów w turnieju odnoszą się do czasu wschodniego („ET”), chyba że podano inaczej.

 

Sponsorem Turnieju jest NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises Canada, L.P oraz NHL Enterprises B.V. (łącznie „Sponsor”), 1185 Avenue of the Americas, New York, NY 10036, USA.

 

W Turnieju mogą wziąć udział wyłącznie gracze (zwani dalej łącznie „Graczami”, a każdy z nich z osobna „Graczem”), którzy w chwili rozpoczęcia Turnieju i przez cały czas jego trwania:

(i) mają aktywne konto XBOX LIVE® („XBL”) lub PlayStation® Network („PSN”);

(ii) mają konto FACEIT (zdefiniowane poniżej) i akceptują warunki FACEIT dotyczące usług , danych oraz prywatności;

(iii) są posiadaczami gry NHL® 18 lub mają do niej dostęp;

(iv) mają stałe miejsce zamieszkania i przebywają w Europie, pięćdziesięciu (50) stanach USA (z uwzględnieniem Dystryktu Kolumbii) lub Kanadzie; oraz

(v) ukończyli szesnaście (16) lat.  Każdy uczestnik, który nie osiągnął jeszcze pełnoletniości w swoim stanie/prowincji/kraju i ma co najmniej szesnaście (16) lat, musi uzyskać zgodę od rodzica lub opiekuna prawnego w celu udziału i wygranej; w przypadku awansu do Live Regional Finals i/lub World Finals (zdefiniowanych poniżej) uczestnikowi musi towarzyszyć jego rodzic lub opiekun prawny, a w przypadku wygranej w Live Regional Finals i/lub World FinalsNagroda (zdefiniowana poniżej) zostanie przyznana rodzicowi lub opiekunowi prawnemu. 

 

Pracownicy, członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy, agenci i przedstawiciele Sponsora, National Hockey League („NHL”), zespoły grające w tej lidze, NHL Interactive CyberEnterprises, LLC, Face IT Limited („FACEIT”), NBCUniversal/Comcast, Rogers, Viasat, Electronic Arts, właściciele miejsc związanych z organizacją Turnieju, a także ich jednostki dominujące, jednostki zależne, jednostki powiązane, przedstawiciele, konsultanci, kontrahenci, doradcy prawni, agencje zajmujące się reklamą, PR, promocjami, obsługą wydarzenia, marketingiem, dostawcy stron internetowych, administratorzy sieci, (zwane łącznie „Podmiotami przeprowadzającymi Turniej”) oraz członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo i dzieci, niezależnie od ich miejsca zamieszkania), a także osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym (spokrewnione lub nie) nie są uprawnione do udziału w Turnieju ani wygranej.  Sponsor i/lub FACEIT zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy Gracze i Zwycięzcy (zgodnie z poniższą definicją) są uprawnieni do udziału lub wygranej w Turnieju.  Udział w Turnieju oznacza, że Gracz w pełni i bezwarunkowo akceptuje: (i) niniejszy Oficjalny regulamin rozgrywania Turnieju („Regulamin oficjalny”), (ii) politykę FACEIT (dostępną na stronie support.faceit.com) oraz (iii) decyzje Sponsora i/lub FACEIT, które oba te podmioty podejmują według własnego uznania i które są ostateczne i wiążące we wszystkich kwestiach związanych z Turniejem.

 

Ponadto udział w Turnieju oznacza wyrażenie zgody przez Graczy (lub, w przypadku Kanady, Graczy, którzy awansowali do Live Regional Finals i World Finals), z wyjątkiem przypadków, w których jest to niezgodne z prawem, na wykorzystanie nazwiska, miasta, stanu/prowincji/kraju, wizerunku, fotografii i/lub głosu Gracza do celów związanych z reklamą, promocją i publicznym wykorzystaniem za pośrednictwem wszelkich mediów (nośników) znanych obecnie lub opracowanych w późniejszym czasie, na całym świecie i bezterminowo, bez dodatkowego wynagrodzenia, powiadomienia, zezwolenia lub zgody.

 

Spis treści:


1 Harmonogram    

2 Rejestracja           

2.1 Regiony       

2.2 Zgłoszenie  

3 Przebieg kwalifikacji     

3.1 Ustawienia gry

3.2 Format Online Qualifier     

3.3 Format Live Regional Finals

3.4 Format World Finals

3.5 Po przebrnięciu kwalifikacji                      

3.6 Podróż i zakwaterowanie

4 Nagrody   

5 Wymagania dotyczące konsoli          

6 Procedura meczowa                

6.1 Przed meczem        

6.2 W trakcie meczu     

6.3 Po zakończeniu meczu     

6.4 Kwestie związane z meczem       

7 - Przepisy i naruszenia

7.1 Zabronione zagrania         

7.2 Kary  

8 Pozostałe kwestie         

8.1 Zastępstwa  

8.2 Nazwy/awatary podczas gry

8.3 Strój gracza

8.4 Zachowanie poufności

8.5 Sponsorowanie Gracza przez markę i promocja

 

9 Ograniczenia dotyczące nagród     

10 Działalność publiczna (Publicity)    

 

1 Harmonogram (aktualny)

Turnieje kwalifikacyjne online

 

XBOX Online Qualifier 1 (24/25 marca 2018 r.)

Region

ET

GMT

CET

Europa

9:00

13:00

14:00

Kanada

13:00

17:00

18:00

USA

14:00

18:00

19:00

 

PS4 Online Qualifier 1 (31 marca / 1 kwietnia 2018 r.)

Region

ET

GMT

CET

Europa

8:00

13:00

14:00

Kanada

13:00

18:00

19:00

USA

14:00

19:00

20:00

 

XBOX Online Qualifier 2 (7/8 kwietnia 2018 r.)

Region

ET

GMT

CET

Europa

8:00

13:00

14:00

Kanada

13:00

18:00

19:00

USA

14:00

19:00

20:00

 

PS4 Online Qualifier 2 (14/15 kwietnia 2018 r.)

Region

ET

GMT

CET

Europa

8:00

13:00

14:00

Kanada

13:00

18:00

19:00

USA

14:00

19:00

20:00

 

W zależności od liczby uczestników Sponsor i FACEIT mogą podjąć decyzję (wedle własnego uznania), że Online Qualifier zostanie rozegrany w ciągu jednego dnia. Podczas rejestracji Gracz zgadza się jednak grać w oba dni, jeśli będzie to wymagane. W razie potrzeby Sponsor i FACEIT przekażą Graczom harmonogram/godzinę rozpoczęcia gry dla drugiego dnia. Ponadto Sponsor i FACEIT mogą zmienić godzinę rozpoczęcia 2. Online Qualifier PS4 oraz 2. XBOX Online Qualifier 2, zamieszczając powiadomienie na stronie Turnieju w chwili zgłoszenia. Gracze powinni być przygotowani do gry o wskazanej (zmienionej) godzinie.

 

Live Regional Finals

 

W każdym z trzech (3) regionów rozegrane zostaną Live Regional Finals. Dwóch (2) najlepszych Graczy, którzy awansują do rundy finałowej Online Qualifier w każdym z regionów, zyskuje prawo udziału w Live Regional Finals.

 

6 maja 2018 r.                                

Europejskie Live Regional Finals (Sztokholm)

11 maja 2018 r

Kanadyjskie Live Regional Finals (Toronto)

20 maja 2018 r.

Amerykańskie Live Regional Finals (Stamford)

                                

 

World Finals

 

Po zakończeniu Live Regional Finals dwaj (2) Gracze, którzy awansowali do rundy finałowej w każdym z regionów, zyskują prawo do udziału w ostatnim etapie Turnieju, World Finals. Zmierzy się w nich łącznie sześciu (6) Graczy.

 

19 czerwca 2018 r

World Finals powiązane z wręczeniem nagród NHL

(zaplanowano na żywo w Las Vegas (NV), USA)

 

 

.                               

2 Rejestracja

 

Online Qualifier odbędą się na stronie http://www.FACEIT.com,  z użyciem XBL lub PSN (odpowiednio do przypadku), zgodnie z powyższym harmonogramem. Warunkiem udziału jest posiadanie przez Gracza aktywnego konta na platformie FACEIT oraz XBL i/lub PSN.

 

Gracze mogą się zarejestrować i rywalizować we wszystkich czterech (4) Online Qualifier  zaplanowanych dla ich regionu, przy czym Gracze, którzy triumfowali w jednym z Online Qualifier, NIE mogą wziąć udziału w kolejnym turnieju w tym samym ani w innym regionie.

 

Możliwość zarejestrowania się jako uczestnik Online Qualifier znika w chwili rozpoczęcia rozgrywek w ramach drabinki zgodnie z opublikowanym harmonogramem. Sponsor może jednak, według własnego uznania, ograniczyć liczbę Graczy biorących udział w danym Online Qualifier.

2.1 Regiony

 

W Turnieju mogą wziąć udział Gracze, którzy mają stałe miejsce zamieszkania (i przebywają) w pięćdziesięciu (50) stanach USA (z uwzględnieniem Dystryktu Kolumbii) lub Kanadzie lub w Europie.  Wyjaśnia się, że Gracz może wziąć udział w Turnieju wyłącznie w regionie (spełniającym kryteria opisane w niniejszym dokumencie), w którym zgodnie z prawem zamieszkuje i  przebywa. Jeśli jednak Gracz ma stałe miejsce zamieszkania w jednym regionie (spełniającym kryteria), ale przebywa w innym regionie (również spełniającym kryteria), może on wziąć udział w Turnieju wyłącznie w regionie, w którym aktualnie przebywa. Jeśli Gracz nie mieszka lub nie przebywa w spełniającym kryteria regionie, nie może wziąć udziału w Turnieju.

 

Region europejski („Europa”) obejmuje: ANDORA, ALBANIA, ARMENIA, AUSTRIA, WYSPY ALANDZKIE, AZERBEJDŻAN, BOŚNIA I HERCEGOWINA, BELGIA, BUŁGARIA, BIAŁORUŚ, SZWAJCARIA, CYPR, CZECHY, NIEMCY, DANIA, ESTONIA, HISZPANIA, FINLANDIA, WYSPY OWCZE, FRANCJA, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO, GRUZJA, GUERNSEY, GIBRALTAR, GRECJA, CHORWACJA, WĘGRY, IRLANDIA, WYSPA MAN, ISLANDIA, WŁOCHY, JERSEY, LIECHTENSTEIN, LITWA, LUKSEMBURG, ŁOTWA, MONAKO, MOŁDAWIA, CZARNOGÓRA, MACEDONIA, MALTA, HOLANDIA, NORWEGIA, POLSKA, PORTUGALIA, RUMUNIA, SERBIA, SZWECJA, SŁOWENIA, SVALBARD I JAN MAYEN, SŁOWACJA, SAN MARINO, TURCJA, STOLICA APOSTOLSKA (WATYKAN).

 

Gracze spoza tych regionów NIE mogą wziąć udziału w Turnieju.

2.2 Zgłoszenie

 

Gracze muszą zgłosić się i potwierdzić swój udział w KAŻDYM Online Qualifier, w którym chcą wziąć udział. Gracze muszą zgłosić się w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin przed zaplanowanym rozpoczęciem Turnieju.

 

Gracze, którzy nie zgłosili się i nie potwierdzili swojego uczestnictwa na co najmniej (30) minut przed zaplanowanym rozpoczęciem Online Qualifier, zostaną automatycznie usunięci z Online Qualifier .  Gracze usunięci z powodu niezgłoszenia się w wyznaczonym czasie mają możliwość ponownego zarejestrowania się w ciągu owych trzydziestu (30) minut.

3 Przebieg kwalifikacji

 

Aby zakwalifikować się do Live Regional Finals, Gracze mogą zarejestrować się do jednego z czterech (4) lub wszystkich Online Qualifier dla danego regionu z zastrzeżeniem poniższych warunków.

 

We wszystkich Online Qualifier obowiązuje drabinka pojedynczej eliminacji. Na początku każdego Online Qualifier platforma FACEIT w sposób losowy rozstawia Graczy i dobiera im przeciwników.

 

Wygrywając swoje mecze, Gracz awansuje w drabince. Obaj (2) finaliści każdego turnieju kwalifikacyjnego awansują do Live Regional Finals w danym regionie; mecz finałowy Online Qualifier decyduje wyłącznie o rozstawieniu i przyznaniu nagrody w wysokości 5000 USD wg wykazu w dalszej części niniejszego dokumentu.

 

Zwycięzcy każdego Online Qualifier zostaną rozstawieni wyżej, natomiast zdobywcy drugiego miejsca – niżej. Pozostałe zasady rozstawiania przedstawiono poniżej.

 

Live Regional Finals i World Finals

 

W każdym Live Regional Finals weźmie udział ośmiu (8) Graczy – czterech (4) zwycięzców i czterech (4) zdobywców drugiego miejsca – z odpowiednich Online Qualifier.

 

W Live Regional Finals Gracze będą rywalizować o dwa (2) pierwsze miejsca premiowane awansem do World Finals, które zostaną rozegrane w Las Vegas (NV), USA.

 

Udział w kilku turniejach

 

Gracze mogą się zarejestrować i wziąć udział we wszystkich Online Qualifier w swoim regionie, pod warunkiem że nie zakwalifikowali się do Live Regional Finals w jednym z wcześniejszych Online Qualifier.

 

 

Eliminacja

 

Jeśli po zakończeniu czwartego i ostatniego Online Qualifier w danym regionie Gracz nie zakwalifikuje się do Live Regional Finals, Gracz ten zostanie wyeliminowany i nie będzie uprawniony do udziału w kolejnych fazach turnieju (rozgrywanych na żywo).

 

Rozstawienie

 

W fazie kwalifikacji gracze są dobierani losowo.

 

Podczas Live Regional Finals obowiązywać będzie drabinka podwójnej eliminacji, a o rozstawieniu będą decydować miejsca zajęte w turniejach kwalifikacyjnych. Gracze będą dobierani w następujący sposób:

 

1) Zwycięzca XBOX Online Qualifier 1 vs. Przegrany XBOX Online Qualifier 2

2) Zwycięzca XBOX Online Qualifier 2 vs. Przegrany XBOX Online Qualifier 1

3) Zwycięzca PS4 Online Qualifier 2 vs. Przegrany PS4 Online Qualifier 1

4) Zwycięzca PS4 Online Qualifier 1 vs. Przegrany PS4 Online Qualifier 2

 

Zwycięzca meczu (1) zagra ze zwycięzcą meczu (2), a zwycięzca meczu (3) zmierzy się ze zwycięzcą meczu (4). Analogicznie przegrany w meczu (1) zagra z przegranym w meczu (2), a przegrany w meczu (3) zmierzy się z przegranym w meczu (4).

 

Podczas World Finals sześciu (6) Graczy trafi do grupy, w której będą grać w systemie każdy z każdym (Round Robin) – każdy z Graczy rozegra pięć (5) meczów. Dwóch (2) najlepszych graczy z fazy grupowej (każdy z każdym) awansuje do rundy finałowej World Finals rozgrywanej w systemie do trzech wygranych (best of three – BO3). Dwóch (2) najlepszych graczy wybiera się na podstawie 1) liczby zwycięstw, 2) wyników bezpośrednich pojedynków, 3) bilansu bramkowego, 4) łącznej liczby zdobytych bramek oraz, gdy remis trwa, 5) wyniku rzutu monetą zarządzanego przez Sponsora.

 

Zwycięzca World Finals zdobędzie tytuł mistrza Turnieju.

3.1 Ustawienia gry

 

Każda gra musi zostać utworzona zgodnie z następującymi ustawieniami:

 

Gracz po lewej stronie na planszy Match Room na platformie FACEIT powinien utworzyć lobby „Online Versus” w NHL 18. Gracz ten odpowiada za wprowadzenie odpowiednich ustawień lobby w sposób opisany poniżej. Gdyby wprowadzono niepoprawne ustawienia, a administrator uznałby, że Gracz wpłynął w ten sposób na wynik gry, mogłoby to oznaczać ogłoszenie przegranej Gracza, który występuje w roli gospodarza meczu.

Dlatego właśnie obaj gracze powinni zwrócić szczególną uwagę na wprowadzenie właściwych ustawień.

 

Wszystkie ustawienia gry, które nie znalazły się na poniższej liście, należy pozostawić bez zmian (wartość domyślna).

 

 • Tryb rozgrywki: Online Versus
 • Poziom trudności: All-Star
 • Długość tercji: 4 minuty
 • Tryb gry: Competitive
 • Zasady: Custom
 • Walka: On
 • Kary: On
 • Kontuzje: Off
 • Spalone: Delayed
 • Uwolnienie: Hybrid Icing
 • Tie Break: Continuous Overtime
 • Sterowanie bramkarzem podczas rzutów karnych: On
 • Zespoły: Każdy aktualny zespół 2018 NHL® (wyłącznie w standardowym składzie w obecnych rozgrywkach NHL)
 • Wyłączona muzyka i głos spikera

3.2 Format Online Qualifier

 

Wszystkie mecze Online Qualifier będą rozgrywane w ramach drabinki pojedynczej eliminacji na platformie FACEIT w systemie do jednej wygranej (Best-Of-One – BO1) – z wyjątkiem rundy finałowej, w której będzie obowiązywał system do trzech wygranych (Best-Of-Three – BO3).

 

3.3 Format Live Regional Finals

 

Wszystkie mecze w ramach drabinki podwójnej eliminacji w toku Live Regional Finals zostaną rozegrane w systemie do jednej wygranej (Best-Of-One – BO1). Wyjaśnia się, że najlepszy Gracz z grupy przegranych, aby zostać triumfatorem Live Regional Finals, musi wygrać dwa (2) mecze z rzędu w rundzie finałowej Live Regional Finals, nie ponosząc kolejnej porażki z najlepszym Graczem z grupy zwycięzców.

 

3.4 Format World Finals

 

Każdy mecz w fazie grupowej World Finals będzie rozgrywany w formacie każdy z każdym (Round Robin) w systemie do jednej wygranej (Best-Of-One – BO1). Dwóch (2) najlepszych graczy wyłonionych w sposób opisany powyżej awansuje do rundy finałowej rozgrywanej w systemie do trzech wygranych (Best-Of-Three – BO3).

3.5 Po przebrnięciu kwalifikacji

 

Jeśli Gracz zdoła się zakwalifikować do Live Regional Finals dzięki zajęciu pierwszego lub drugiego miejsca w jednym z turniejów kwalifikacyjnych online, otrzyma od Sponsora i/lub firmy FACEIT e-mail zawierający opis kolejnych etapów oraz ustalenia dotyczące podróży. E-mail zostanie wysłany na adres podany przez Gracza podczas procesu rejestracji na platformie FACEIT. Gracze powinni regularnie sprawdzać skrzynkę pocztową, aby nie przeoczyć żadnej informacji.

 

Gracz, który się zakwalifikował, może zwrócić się z wszelkimi pytaniami bezpośrednio do firmy FACEIT, wysyłając e-mail z tematem „NHL Qualification” na adres tournaments@faceit.com.

3.6 Podróż i zakwaterowanie

Gracze muszą być w stanie dotrzeć na miejsce w dniu, na który zaplanowano Live Regional Finals oraz World Finals. W przypadku gdy Gracz nie uzyskał pełnoletniości w swoim kraju, ale ukończył szesnaście (16) lat, podczas Turnieju musi mu towarzyszyć rodzic lub opiekun prawny (przy czym rodzic lub opiekun prawny musi pokryć koszty z własnych środków). Przed podróżą każdy zakwalifikowany Gracz lub jego rodzic bądź opiekun prawny (w przypadku Graczy niepełnoletnich) musi podpisać urzędowy dokument lub oświadczenie o spełnieniu kryteriów uczestnictwa oraz zrzeczeniu się roszczeń odszkodowawczych oraz wyrazić zgodę na podanie swoich danych i wizerunku do wiadomości publicznej (bądź podpisać równoważne dokumenty stosowane w jurysdykcji Gracza).

Koszty

Sponsor pokryje koszty dwóch (2) nocy (tj. standardowy hotel, przelot, podróż koleją lub innym środkiem transportu w klasie ekonomicznej na miejsce rozgrywania Live Regional Finals oraz World Finals i korzystanie z lokalnego transportu na miejscu, zgodnie z decyzją Sponsora, oraz dieta dzienna) wyłącznie dla zakwalifikowanych uczestników poszczególnych Live Regional Finals i World Finals; rodzic lub opiekun prawny Gracza pokrywa koszt swojego pobytu z własnych środków. Wszelkie inne koszty niewymienione w niniejszym Regulaminie oficjalnym pokrywa każdy z zakwalifikowanych Graczy. Decyzje dotyczące hotelu i środka transportu oraz wszystkich szczegółów związanych z podróżą podejmuje Sponsor i/lub FACIT wyłącznie według własnego uznania.

Niezdolność do podróży

Jeśli zakwalifikowany Gracz nie jest w stanie lub nie chce udać się na miejsce rozgrywania Live Regional Finals, jego miejsce zajmie ostatni Gracz pokonany przez niego w odpowiednim turnieju kwalifikacyjnym online.

Podobnie w przypadku gdy Gracz, który pomyślnie przebrnął Live Regional Finals, nie jest w stanie lub nie chce udać się na miejsce rozgrywania World Finals, jego miejsce zajmie ostatni Gracz pokonany przez niego podczas Live Regional Finals.

Jeśli taki wyznaczony Gracz z jakiegoś powodu nie będzie w stanie wziąć udziału w Live Regional Finals bądź World Finals, Sponsor i FACEIT wyznaczą – wedle własnego uznania – kolejnego Gracza (bądź Graczy) na podstawie wyników uzyskanych w turniejach kwalifikacyjnych lub podczas Live Regional Finals.

4 nagrody

 

Trzech (3) Graczy, którzy wygrają Live Regional Finals, oraz sześciu (6) Graczy, którzy zakwalifikują się do World Finals zgodnie z Regulaminem oficjalnym, zostanie uznanych za zwycięzców Turnieju (zwanych łącznie dalej „Zwycięzcami”, a każdy z nich z osobna „Zwycięzcą”) i będą oni uprawnieni do otrzymania nagród (zwanych łącznie dalej „Nagrodami”, a każda z nich z osobna „Nagrodą”).  Z wyjątkiem przypadków, w których jest to niezgodne z prawem, Zwycięzcy (każdy z Graczy, którzy odnieśli zwycięstwo) przed otrzymaniem nagrody będą zobowiązani do wypełnienia i zwrócenia (jeśli Gracz, który odniósł zwycięstwo, jest niepełnoletni, podpis musi złożyć jego rodzic lub opiekun prawny) urzędowego dokumentu lub oświadczenia o spełnieniu kryteriów uczestnictwa oraz zrzeczeniu się roszczeń odszkodowawczych, jak również do wyrażenia zgody na podanie swoich danych i wizerunku do wiadomości publicznej. 

 

W przypadku dyskwalifikacji Zwycięzcy (niezależnie od powodu) uznaje się, że traci on wszelkie prawa do Nagrody, która zostanie, wedle uznania Sponsora, wręczona drugiemu finaliście (w przypadku Live Regional Finals) lub rozdzielona równo pomiędzy pozostałych zwycięzców (w opisanym poniżej przypadku World Finals). Nieprzestrzeganie powyższych zasad, naruszenie niniejszego Regulaminu oficjalnego lub zwrot powiadomienia o Nagrodzie z adnotacją o braku możliwości dostarczenia może skutkować dyskwalifikacją i wskazaniem innego Gracza.  Jeśli Gracz nie stawił się lub został zdyskwalifikowany bądź utracił prawo udziału w trakcie Online Qualifier lub Live Regional Finals, Sponsor i/lub FACEIT może (choć nie ma takiego obowiązku) wyznaczyć innego Gracza, który musi spełniać wszystkie kryteria uczestnictwa w każdym z powyższych etapów. Jeśli Gracz zostanie zdyskwalifikowany podczas World Finals, Sponsor i/lub FACEIT nie wyznaczy innego Gracza, a Nagroda zostanie rozdzielona między pozostałych Zwycięzców.

 

ZWYCIĘZCA (ZWYCIĘZCY) MOŻE (MOGĄ) ZOSTAĆ SPRAWDZONY (SPRAWDZENI) PRZEZ SPONSORA I/LUB FIRMĘ FACEIT. ICH DECYZJE SĄ OSTATECZNE I WIĄŻĄCE WE WSZYSTKICH KWESTIACH ZWIĄZANYCH Z TURNIEJEM.  GRACZ MOŻE ZOSTAĆ UZNANY ZA ZWYCIĘZCĘ NAGRODY DOPIERO WTEDY, GDY SPRAWDZONO, ŻE SPEŁNIA ON KRYTERIA, I POWIADOMIONO GO O ZAKOŃCZENIU PROCESU WERYFIKACJI, NIEZALEŻNIE OD WYNIKU ROZGRYWKI.

 

Uczestnicy Turnieju będą walczyć o poniższe Nagrody. Łączna pula nagród wynosi 100 000 USD. Kwota ta zostanie rozdzielona między trzech (3) Graczy, którzy wygrają Live Regional Finalsoraz sześciu (6) Graczy uczestniczących w World Finals, w następujący sposób:

 

3 zwycięzcy Live Regional Finals: 5000 USD

 

World Finals:

1miejsce: 50 000 USD

2 miejsce: 15000 USD

3 miejsce: 10 000 USD

4 miejsce: 5000 USD

5 miejsce: 2,500 USD

6 miejsce: 2,500 USD

 

Za kwestie podatków od nagród oraz podróży zapewnianych na podstawie niniejszego dokumentu odpowiadają wyłącznie Zwycięzcy i/lub Gracze, którzy awansują do Live Regional Finals lub World Finals.  Przybliżona wartość detaliczna („ARV”) każdej z Nagród zostanie ustalona na podstawie części puli nagród, która przypadła Zwycięzcy. ARV zapewnionej podróży wynosi 5000 USD (przykładowy koszt przelotu ze Sztokholmu do Las Vegas). W przypadku każdej nagrody o wartości (ARV) co najmniej sześciuset dolarów (600 USD) Sponsor zapewni formularz Internal Revenue Service Form 1099 (jeśli zwycięzcą będzie obywatelem USA) lub odpowiedni formularz podatkowy (jeśli zwycięzca będzie pochodził z innego kraju) – dla ARV Nagrody i/lub podróży zapewnionej na podstawie niniejszego dokumentu za rok, w którym zdobyto Nagrodę.

5 Wymagania dotyczące konsoli

 

Kwalifikacje online zostaną rozegrane zarówno na konsolach XBOX®, jak i PlayStation® 4. Dla każdej konsoli wyznaczone zostaną dwa (2) weekendy podczas których rozegrane zostaną kwalifikacje, o których była mowa powyżej.

 

Począwszy od etapu rozgrywek na żywo (Live Regional Finals), Gracze będą już korzystać wyłącznie z konsoli PlayStation® 4. Gracze XBOX mogą przynieść ze sobą własne kontrolery, a Sponsor lub FACEIT zapewni adaptery XBOX-PS4 umożliwiające skorzystanie z dostarczonych konsol PS4.

 

Wszystkie trzy Live Regional Finals oraz World Finals zostaną rozegrane na konsolach PS4.

Zgłaszając się do Online Qualifier, Gracze akceptują niniejszy Regulamin oficjalny.

 

Gracze nie muszą przynosić ze sobą kontrolerów PS4. Jeśli jednak wolą korzystać z własnych, mają do tego prawo.

6 Procedura meczowa

 

W chwili rozpoczęcia Turnieju w drabince dla poszczególnych Online Qualifier automatycznie będą wstawiani losowo wybrani Gracze. Gracz otrzyma powiadomienie o meczu w formie komunikatu ekranowego na stronie FACEIT.com.

 

Po kliknięciu na „Go To Match” w tym komunikacie Gracz zostaje przeniesiony do swojego Match Room. Alternatywnie, aby przejść do swojego Match Room, Gracz może przejść do zakładki „Bracket” i kliknąć na swój mecz.

 

W Match Room dostępne są instrukcje ustawiania parametrów meczu. Gracze zobowiązani są do przestrzegani tych instrukcji oraz wykonania zrzutów ekranu wyników meczu.

 

Z chwilą rozpoczęcia drabinki Gracze zobowiązani są do regularnego sprawdzania drabinki, aby mieć pewność, że śledzą pozostałe mecze dla przewidzenia kolejnego przeciwnika. Mecze w kolejnych rundach drabinki będą udostępniane i należy je rozegrać niezwłocznie, aby nie opóźniać turnieju.

 

Jeżeli dany turniej kwalifikacyjny jest rozgrywany przez dwa (2) dni ze względu na wielkość drabinki, strona podglądu turnieju („Harmonogram rundy”) i strona drabinki wskazują zakończenie Dnia 1. i rozpoczęcie Dnia 2.

6.1 Przed meczem

 

Gracz po LEWEJ stronie Match Room musi być gospodarzem lobby. Przypisanie Gracza do lewej strony odbywa się losowo. Lobby należy utworzyć zgodnie z opisem w punkcie 3 – Ustawienia gry.

 

Gracze mają piętnaście minut (15) na rozpoczęcia rozgrywki Online Versus w NHL 18 od utworzenia Match Room na FACEIT. Jeżeli Gracz nie przystąpi w ciągu rzeczonych piętnastu (15) minut, przegrywa on mecz.  Decyzja leży w wyłącznej gestii Sponsora i/lub FACEIT w oparciu o niniejszy Regulamin oficjalny.

 

6.2 W trakcie meczu

 

Jeżeli Gracz zostanie rozłączony z rozgrywki, przegrywa ją. Jednakże, powyższe podlega zastrzeżeniu poniższego artykułu 7, a jeżeli istnieją wątpliwości co do tego, czy rozłączenie było celowe, Gracz zobowiązany jest do kontaktu z zespołem administracyjnym FACEIT, klikając na przycisk „CONTACT ADMIN” znajdujący się w Match Room, a Sponsor i/lub FACEIT mogą zdecydować o ponownym rozpoczęciu gry lub dyskwalifikacji Gracza.

 

Każdy Gracz może wstrzymać grę nie więcej niż dwukrotnie, przy czym każde wstrzymanie nie może trwać dłużej niż 30 sekund. Jeżeli Gracz przekroczy wskazaną liczbę, przeciwnik powinien skontaktować się z zespołem administracyjnym FACEIT, klikając na przycisk „CONTACT ADMIN” znajdujący się w Match Room, a Sponsor i/lub FACEIT będą postępować zgodnie z poniższym artykułem 7.

6.3 Po zakończeniu meczu

Uwaga: Każdy gracz zobowiązany jest do wykonania zrzutu ekranu z wynikami każdego meczu. Niedostarczenie dowodu rozegrania meczu oraz jego wyniku może spowodować, że jeden lub obaj gracze przegrają mecz.

 

Po zakończeniu każdego meczu Gracze ręcznie wprowadzają wyniki meczy do Match Room FACEIT korzystając z przycisku „Set result”. Następnie przeciwnik otrzymuje powiadomienie w Match Room, że wynik został zgłoszony. Od tej chwili przeciwnik ma dziesięć (10) minut na potwierdzenie lub zakwestionowanie wyniku. Brak odpowiedzi na zgłoszony wynik w ciągu dziesięciu (10) minut skutkuje automatycznym potwierdzeniem tego wyniku. Zwycięzca ZOBOWIĄZANY JEST przedstawić zrzut ekranu z wynikiem meczu w formie, z którą może zapoznać się Sponsor i FACEIT; jednakże obaj Gracze powinni wykonać zrzuty ekranu z wynikiem, ponieważ w razie wystąpienia sporu administracja Turnieju może prosić o przedstawienie dowodu. Gracz może wgrać swoje zdjęcie na publiczne konto na portalu imgur.com lub innej podobnej stronie dostępnej dla Sponsora i FACEIT. Nieprzedstawienie zrzutu ekranu z wynikiem meczu na żądanie w formie, do której Sponsor i FACEIT mogą uzyskać dostęp może skutkować dyskwalifikacją.

 

Jeżeli obaj Gracze nie zgadzają się z wynikiem meczu, powinni skorzystać z przycisku „CONTACT ADMIN” w danym Match Room. Określenie zwycięzcy zgodnie z niniejszym Regulaminem oficjalnym leży w wyłącznej gestii Sponsora i FACEIT.


6.4 Kwestie związane z meczem

W razie wystąpienia jakichkolwiek kwestii problematycznych Gracze powinni skorzystać z przycisku „CONTACT ADMIN” w swoim Match Room, aby na czas uzyskać pomoc.

 

Co do zasady Gracze są odpowiedzialni za zapewnienie wraz z rozpoczęciem Turnieju swojej gotowości i możliwości rozegrania swojego meczu. Obejmuje to między innymi:

 

 • Zapewnienie stabilnego połączenia z internetem,
 • Zapewnienie możliwości połączenia z kontem XBL / PSN,
 • Zapewnienie spełnienia wszystkich wymagań wstępnych do gry w NHL® 18 na swojej konsoli,
 • Punktualne przybycie.

 

Niespełnienie jednego lub wszystkich z powyższych punktów może skutkować przegraniem meczu przez Gracza.

 

Pomiędzy kolejnymi rozgrywkami (BO3) można powrócić do lobby w celu naprawy problemów z połączeniem. Możliwość ta obowiązuje jedynie pomiędzy kolejnymi rozgrywkami i nie dotyczy trwającej rozgrywki.

Jeżeli obaj Gracze wyrażą zgodę, lobby może zostać przejęte przez drugiego Gracza (po prawej stronie Match Room FACEIT).

 

W razie wystąpienia błędu lub zakłócenia wpływającego na grę należy rozegrać cały mecz. Dowód wystąpienia błędu należy zgłosić administracji, korzystając z przycisku „CONTACT ADMIN”. Jeżeli wg uznania Sponsora lub FACEIT błąd zostanie potwierdzony oraz potwierdzone zostanie, że wpłynął on na wyniki rozgrywki, to wedle uznania Sponsora lub FACEIT, mecz może zostać ponowiony, wyniki mogą zostać ustalone, a jeżeli doszło do nadużycia błędu, to Gracz może zostać zdyskwalifikowany zgodnie z poniższym artykułem 7.1.

7 Zasady i naruszenia

7.1 Zabronione zagrania

 

Poniższe działania są bezwzględnie zabronione podczas rozgrywki i mogą doprowadzić do zawieszenia konta Gracza, a Gracz dopuszczający się naruszenia może zostać zdyskwalifikowany z dalszego uczestnictwa w Turnieju:

 

 • Wykorzystywanie skryptu zewnętrznego w dowolnej formie,
 • Wykorzystywanie błędów zmieniających działanie gry,
 • Wykorzystywanie zewnętrznego oprogramowania, które nie jest dopuszczone przez wydawcę gry i które może zapewniać Graczowi lub zespołowi nieuczciwą przewagę,
 • Korzystanie z urządzeń do komunikowania się,
 • Wykorzystywanie do gry kont gościa,
 • Nieposiadanie pełnej kopii gry,
 • Oszukiwanie,
 • Wykorzystywanie błędu lub zakłócenia oprogramowania,
 • Spowodowanie odrzucenia lub rozłączenia innego Gracza od oprogramowania.

 

7.2 Kary

 

Gracz może zostać pouczony lub zdyskwalifikowany jeżeli dopuści się jednego z następujących naruszeń:

 

- Wyrażenie słowem lub czynem odmienności poglądów względem innych graczy lub Podmiotów przeprowadzających Turniej,

- Posługiwanie się obraźliwym językiem i/lub gestami wobec innych graczy lub Podmiotów przeprowadzających Turniej,

- Dopuszczenie się niesportowego zachowania podczas meczu lub innego zachowania, które jest szkodliwe lub niezgodne ze standardami marki któregokolwiek z Podmiotów przeprowadzających Turniej,

- Dopuszczenie się griefingu/trollowania,

- Ghosting (tj. oglądanie transmisji wideo i/lub słuchanie transmisji na żywo własnego meczu Gracza, kiedy mecz nadal trwa),

- Spamowanie,

- Wprowadzanie w błąd Administratorów odpowiadających za wsparcie.

 

W przypadku zachowań wymienionych w artykułach 7.1 i 7.2, kwestie problematyczne wymagają zgłoszenia administracji przy pomocy przycisku „CONTACT ADMIN” oraz przedstawienia odpowiednich dowodów.

 

Decyzje są nieodwołalne i są wykonywane bezzwłocznie wedle uznania Sponsora i FACEIT. Gracze dopuszczający się naruszeń mogą zostać zdyskwalifikowani z dalszego udziału w Turnieju wedle uznania Sponsora i FACEIT.

8 Pozostałe kwestie

8.1 Zastępstwa

 

Jeżeli nie określono inaczej, zastępstwa nie są dozwolone w Turnieju.

8.2 Nazwy/awatary podczas gry

 

Nazwy/awatary podczas gry leżą w gestii Graczy z zastrzeżeniem, że nazwy/awatary podczas gry muszą być zgodne z ogólnie obowiązującymi zasadami przyzwoitości, nie mogą obrażać Podmiotów przeprowadzających Turniej, nie mogą być bluźniercze ani obraźliwe, nie mogą naruszać praw bezwzględnych osób trzecich i wedle uznania Sponsora i/lub FACEIT mogą zostać zmienione w razie potrzeby.

 

8.3 Strój gracza

 

Strój noszony przez Gracza w związku z Live Regional Finals i World Finals wymaga zatwierdzenia przez Sponsora i FACEIT wedle ich uznania. Ponadto Sponsor i FACEIT mogą nałożyć na Graczy obowiązek wystąpienia w konkretnym stroju podczas Live Regional Finals i World Finals.  Przystępując do Turnieju Gracze wyrażają zgodę na wystąpienie w takim stroju.

 

8.4 Zachowanie poufności

 

Sponsor i/lub FACEIT wymagają, aby bez zgody Gracze nie ujawniali i powstrzymywali się od przekazywania (prywatnie lub publicznie, w mediach społecznościowych lub w inny sposób) informacji odnoszących się do Turnieju dopóki informacje dotyczące wyników Turnieju nie zostaną upublicznione. Gracze są zobowiązani do podpisania odpowiednich dokumentów.

 

8.5 Marka sponsorująca Gracza i promocja

 

Gracze nie mogą przedstawiać ani promować zewnętrznych marek bez uprzedniego uzyskania zgody Sponsora i FACEIT.

9 Ograniczenia dotyczące nagród

 

Wszystkie obowiązujące podatki krajowe, federalne, okręgowe, stanowe i lokalne oraz wszystkie opłaty, koszty i wydatki związane z przyjęciem i wykorzystaniem Nagrody lub podróży określonych na mocy niniejszego Regulaminu, a wyraźnie nieoznaczone jako zawarte w Nagrodzie, w tym między innymi podatek VAT, zmiany kosztów podróży lotniczej, transport naziemny, ubezpieczenie samochodu, posiłki, wydatki powiązane, taryfy pasażerskie lub opłaty lotniskowe, dopłaty, opłaty obsługowe lub za dostęp do pomieszczeń, wydatki osobiste w miejscu zakwaterowania, opłaty bezpieczeństwa i/lub inne wydatki leżą w wyłącznej gestii Zwycięzców.  Nagrody nie podlegają wymianie, cesji ani przeniesieniu przez Zwycięzców, jednakże Sponsor i/lub FACEIT zastrzegają sobie prawo do wymiany nagród na równoważne wedle własnego uznania.  Do wygrania w Turnieju jest jedynie liczba Nagród określona w niniejszym Regulaminie oficjalnym.  Jeżeli, z powodu błędu w druku lub innego, roszczenia o Nagrody przekroczą liczbę określoną w niniejszym Regulaminie oficjalnym, kolejni zwycięzcy zostaną wybrani zgodnie z metodą wyboru zwycięzców opisaną powyżej spośród wszystkich uprawnionych osób dokonujących rzekomo uzasadnionych roszczeń o przyznanie ogłoszonej liczby dostępnych Nagród.

 

WARUNKI OGÓLNE:  OSTRZEŻENIE: WSZELKA PRÓBA CELOWEGO ZNISZCZENIA PRZEZ GRACZA LUB INNĄ OSOBĘ STRONY I/LUB PLATFORMY SPONSORA/FACEIT ZWIĄZANEJ Z NINIEJSZYM TURNIEJEM LUB NADSZARPNIĘCIE LEGALNEGO DZIAŁANIA TURNIEJU MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA KARNEGO LUB CYWILNEGO I W RAZIE DOPUSZCZENIA SIĘ TAKIEJ PRÓBY SPONSOR I/LUB FACEIT ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ŚCIGANIA TAKIEJ OSOBY I ŻĄDANIA OD NIEJ ODSZKODOWANIA W PEŁNYM DOZWOLONYM PRAWNIE ZAKRESIE.

 

Nieegzekwowanie przez Sponsora lub FACEIT jakiegokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu oficjalnego nie stanowi odstąpienia od takiego postanowienia.  Sponsor i/lub FACEIT zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji dowolnego Gracza, który zostanie przyłapany na próbie oszustwa, manipulacji bądź naruszenia procesu rejestracji, strony internetowej i/lub funkcjonowania Turnieju; wykorzystaniu błędu lub zakłócenia w działaniu oprogramowania; spowodowania odrzucenia lub rozłączenia innego Gracza od oprogramowania; naruszenia Regulaminu Oficjalnego Turnieju; zachowania się niezgodnie z duchem sportu lub w sposób zakłócający spokój lub z intencją irytowania, ubliżania, zastraszania lub dręczenia innej osoby lub innego Gracza.  Nieprzestrzeganie przez Sponsora i/lub FACEIT którychkolwiek postanowień Regulaminu Oficjalnego Turnieju w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, huraganu, wojny, pożaru, zamieszek, trzęsienia ziemi, aktów terrorystycznych, działań podejmowanych przez wrogów publicznych, działań podejmowanych przez instytucje rządowe, na które Sponsor i/lub FACEIT nie mają wpływu (z wyjątkiem przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i rozporządzeń), bądź w wyniku innego zdarzenia związanego z „siłą wyższą” nie będzie uznawane za naruszenie Regulaminu Oficjalnego.

 

Sponsor i/lub FACEIT oraz ich pośrednicy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu (1) przekazywania nieprawidłowych lub niedokładnych informacji wynikających z działania Graczy, błędów w druku bądź awarii urządzeń i oprogramowania związanych z Turniejem lub używanych w trakcie Turnieju, (2) wszelkich problemów lub awarii technicznych, w tym m.in. usterek, przerw w działaniu, rozłączeń linii telefonicznych, a także problemów ze sprzętem, oprogramowaniem lub Internetem, (3) nieuprawnionych działań ludzkich na etapie rejestracji lub samego Turnieju, (4) błędów technicznych lub ludzkich związanych z zarządzaniem Turniejem, przebiegiem meczów, rejestrowaniem lub przypisywaniem Graczy, a także (5) wszelkich obrażeń ciała i szkód na mieniu wynikających w sposób pośredni lub bezpośredni, w całości lub w części, z uczestnictwa Gracza w Turnieju, jak również z odbioru, wykorzystania lub niewłaściwego wykorzystania którejkolwiek z Nagród.  W razie jakichkolwiek problemów technicznych mecze powinny być kontynuowane bez przeszkód po rozwiązaniu powstałych problemów. W przypadku awarii serwera, trudności z połączeniem z siecią lub innych nieprzewidzianych okoliczności za kontakt ze Sponsorem i/lub FACEIT w celu uzyskania pomocy odpowiada Gracz. Powyższe zasady nie będą obowiązywać na terenie Europy w zakresie dotyczącym rażącego zaniedbania lub rozmyślnego przewinienia ze strony Sponsora i/lub FACEIT bądź w zakresie skutkującym obrażeniami ciała doznanymi przez Gracza. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Turniej nie może być przeprowadzony zgodnie z planem, w tym z powodu zainfekowania komputerów wirusami lub wystąpienia błędów, manipulacji, działań osób nieuprawnionych, oszustwa, problemów technicznych lub wszelkich innych powodów, na które Sponsor i/lub FACEIT nie mają wpływu i które zakłócają funkcjonowanie, zarządzanie, zabezpieczanie, uczciwą rywalizację, integralność lub prawidłowe działanie Turnieju, Sponsora i/lub FACEIT może wg własnego uznania wyeliminować wszystkie podejrzane dane oraz (a) wprowadzić zmiany w Turnieju lub zawiesić Turniej w celu rozwiązania problemu i wtedy wznowić go w sposób najlepiej odzwierciedlający ducha Oficjalnego Regulaminu Turnieju wg własnego uznania; i/lub (b) przyznać Nagrodę innemu potencjalnemu Zwycięzcy zgodnie z kryteriami wyboru Zwycięzcy, które przedstawiono powyżej.

10 Działalność publiczna (Publicity)

 

DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNA (Publicity), OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZWOLNIENIA:  POPRZEZ UCZESTNICTWO W TURNIEJU KAŻDY GRACZ PRZYZNAJE, ŻE PODMIOTY PRZEPROWADZAJĄCE TURNIEJ, ICH JEDNOSTKI DOMINUJĄCE, JEDNOSTKI POWIĄZANE, JEDNOSTKI ZALEŻNE, PRZEDSTAWICIELE, KONSULTANCI, WYKONAWCY, DORADCY PRAWNI, OSOBY ZAJMUJĄCE SIĘ REKLAMAMI, PR, PROMOCJAMI, OBSŁUGĄ WYDARZENIA I MARKETINGIEM, DOSTAWCY STRON INTERNETOWYCH, ADMINISTRATORZY SIECI, ICH FUNKCJONARIUSZE, DYREKTORZY, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE I POŚREDNICY („STRONY ZWOLNIONE”) NIE BĘDĄ PONOSIŁY JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK STRAT BĄDŹ SZKÓD (INNYCH NIŻ OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ) WOBEC OSÓB LUB MIENIA, WYNIKAJĄCYCH W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, Z ODBIORU, POSIADANIA, NIEWŁAŚCIWEGO WYKORZYSTANIA LUB WYKORZYSTANIA NAGRODY, REJESTRACJI LUB UCZESTNICTWA W TURNIEJU, POD WARUNKIEM ŻE ŻADNA OSOBA ZWIĄZANA ZE STRONĄ ZWOLNIONĄ NIE DZIAŁAŁA CELOWO LUB NIE DOPUŚCIŁA SIĘ RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA.  STRONY ZWOLNIONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI, GDY KTÓRAKOLWIEK Z NAGRÓD NIE MOŻE ZOSTAĆ PRZYZNANA Z POWODU UNIEWAŻNIEŃ, OPÓŹNIEŃ LUB ZAKŁÓCEŃ ZWIĄZANYCH Z DZIAŁANIEM SIŁY WYŻSZEJ, DZIAŁANIAMI WOJENNYMI, KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI, ZJAWISKAMI ATMOSFERYCZNYMI LUB AKTAMI TERRORYSTYCZNYMI.  POPRZEZ UCZESTNICTWO W TURNIEJU GRACZ PRZYZNAJE, ŻE STRONY ZWOLNIONE NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI NIE BĘDĄ ZOBOWIĄZANE Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD LUB STRAT (INNYCH NIŻ OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ), W TYM Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, PRZYPADKOWYCH, WYNIKOWYCH LUB SANKCYJNYCH WOBEC OSÓB LUB MIENIA WYNIKAJĄCYCH Z UZYSKANIA DOSTĘPU DO LUB KORZYSTANIA Z DOWOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ POWIĄZANEJ Z TURNIEJEM, A TAKŻE Z POBIERANIA Z NIEJ MATERIAŁÓW I/LUB ICH DRUKOWANIA, POD WARUNKIEM ŻE ŻADNA OSOBA ZWIĄZANA ZE STRONĄ ZWOLNIONĄ NIE DZIAŁAŁA CELOWO ANI NIE DOPUŚCIŁA SIĘ RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA. 

 

Z WYJĄTKIEM SYTUACJI ZABRONIONYCH PRZEZ PRAWO, POPRZEZ UCZESTNICTWO W TURNIEJU UCZESTNIK PRZYZNAJE I ZGADZA SIĘ NA TO, ŻE SPONSOR I/LUB FACEIT ORAZ OSOBY PRZEZ NICH WYZNACZONE MOGĄ UŻYWAĆ JEGO IMIENIA I NAZWISKA, TAGU I NICKA/PSEUDONIMU W GRZE, MIEJSCOWOŚCI, STANU, REGIONU, KRAJU, ZDJĘCIA LUB WIZERUNKU, NAGRAŃ Z GRY (W TYM M.IN. Z DOWOLNEGO MECZU, KTÓRY BYŁ NA ŻYWO STREAMOWANY, TRANSMITOWANY LUB NAGRYWANY), INFORMACJI BIOGRAFICZNYCH I/LUB INFORMACJI NA TEMAT NAGRÓD W ZWIĄZKU Z TURNIEJEM W CELACH ZWIĄZANYCH Z PROMOWANIEM, REKLAMOWANIEM I INNYCH CELACH, NA CAŁYM ŚWIECIE ZA POŚREDNICTWEM WSZYSTKICH ZNANYCH OBECNIE LUB PRZYSZŁYCH ŚRODKACH PRZEKAZU, W TYM W INTERNECIE, BEZ JAKICHKOLWIEK OGRANICZEŃ, DALSZYCH WYNAGRODZEŃ, POWIADOMIEŃ, KONIECZNOŚCI UZYSKANIA ZGODY LUB INNYCH UZGODNIEŃ. WSZYSTKIE DANE I MATERIAŁY PRZEKAZANE SPONSOROWI I/LUB FACEIT LUB ICH POŚREDNIKOM W ZWIĄZKU Z TURNIEJEM („PRZEDŁOŻONE MATERIAŁY”), JAK RÓWNIEŻ WSZYSTKIE ZWIĄZANE Z NIMI PRAWA AUTORSKIE, ZNAKI TOWAROWE I POZOSTAŁE PRAWA BEZWZGLĘDNE, SĄ NIEODWOŁALNIE I NIEODPŁATNIE CEDOWANE Z GRACZA NA SPONSORA I/LUB FACEIT Z MOMENTEM PRZEDŁOŻENIA TYCH DANYCH/MATERIAŁÓW. PRZEDŁOŻONE MATERIAŁY NIE BĘDĄ ZWRACANE ŻADNEMU GRACZOWI.  CO WIĘCEJ, GRACZE ROZUMIEJĄ, ŻE SPONSOR I/LUB FACEIT I/LUB ICH POŚREDNICY BĘDĄ FILMOWAĆ, FOTOGRAFOWAĆ I W INNY SPOSÓB DOKUMENTOWAĆ TURNIEJ („NAGRANIE”).  GRACZ PRZYZNAJE I WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE (PODOBNIE JAK MIĘDZY INNYMI STRONAMI) SPONSOR I/LUB FACEIT BĘDZIE WŁAŚCICIELEM NAGRAŃ I PRZEDŁOŻONYCH MATERIAŁÓW, A TAKŻE ŻE SPONSOR I/LUB FACEIT, WYZNACZONE PRZEZ NICH OSOBY, CESJONARIUSZE I LICENCJOBIORCY BĘDĄ MIEĆ PRAWO DO EDYTOWANIA, WYKORZYSTYWANIA, DOSTOSOWYWANIA, UDZIELANIA SUBLICENCJI, DYSTRYBUOWANIA, PUBLIKOWANIA, TWORZENIA OPRACOWAŃ, KOPIOWANIA, PRZECHOWYWANIA, OPRACOWYWANIA NA KOMPUTERZE I INNYM SPRZĘCIE DO PRZETWARZANIA DANYCH (NP. TELEFONACH KOMÓRKOWYCH, SMARTFONACH, TABLETACH, PADACH LUB CZYTNIKACH), UŻYWANIA, OFEROWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA W INTERNECIE ZA POŚREDNICTWEM WSZYSTKICH ZNANYCH ŚRODKÓW KOMUNIKACJI, TAKICH JAK KABLE, SATELITY, SYSTEMY TRANSMISJI ORAZ DO PUBLICZNEGO UDOSTĘPNIANIA WSZYSTKIMI DOSTĘPNYMI ŚRODKAMI CAŁYCH NAGRAŃ LUB PRZEDŁOŻONYCH MATERIAŁÓW BĄDŹ ICH FRAGMENTÓW, TAKŻE W POŁĄCZENIU Z INNYMI MATERIAŁAMI W DOWOLNY SPOSÓB, NA DOWOLNE POTRZEBY REKLAMOWE, PROMOCYJNE, HANDLOWE, KOMERCYJNE I W INNYCH CELACH ZA POMOCĄ WSZELKICH ZNANYCH LUB PRZYSZŁYCH ŚRODKÓW PRZEKAZU, NA CAŁYM ŚWIECIE, BEZ OGRANICZEŃ CZASOWYCH ORAZ, W ZAKRESIE DOZWOLONYM NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, BEZ DODATKOWYCH OPŁAT, UZGODNIEŃ, POWIADOMIEŃ LUB POZWOLEŃ.  PODMIOTY PRZEPROWADZAJĄCE TURNIEJ NIE BĘDĄ PRZYJMOWAĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z TURNIEJEM W ZAKRESIE, W KTÓRYM BĘDĄ POWSTRZYMYWAĆ SIĘ OD KORZYSTANIA Z PRZYSŁUGUJĄCYCH IM PRAW.  KAŻDY GRACZ ZABEZPIECZY PODMIOTY PRZEPROWADZAJĄCE TURNIEJ, STRONY ZWOLNIONE I WSZYSTKICH LICENCJOBIORCÓW SPONSORA I/LUB FACEIT PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z TYTUŁU WSZELKICH ROSZCZEŃ, SZKÓD, OBOWIĄZKÓW I WYDATKÓW (W TYM STOSOWNYCH HONORARIÓW ZA OBSŁUGĘ PRAWNĄ I INNYCH WYDATKÓW NATURY PRAWNEJ) WYNIKAJĄCYCH Z KAŻDEGO NARUSZENIA NINIEJSZYCH ZASAD.  

 

BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZEGO, WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE TEGO TURNIEJU, W TYM WSZYSTKIE POWIĄZANE Z NIM STRONY INTERNETOWE I WSZYSTKIE NAGRODY, SĄ PRZEKAZYWANE WEDŁUG AKTUALNEGO STANU WIEDZY („AS IS”) BEZ ŻADNYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM M.IN. GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU BĄDŹ  NIENARUSZANIA INNYCH PRAW.  W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD PRZYPADKOWYCH BĄDŹ WYNIKOWYCH, A TAKŻE WYŁĄCZENIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB WARUNKÓW MOGĄ BYĆ NIEDOPUSZCZALNE, PRZEZ CO NIEKTÓRE SPOŚRÓD POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ LUB WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE OBOWIĄZYWAĆ.  OBOSTRZENIA LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ LUB WYŁĄCZEŃ MOŻNA ZNALEŹĆ W LOKALNYCH PRZEPISACH PRAWA.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI:  FACEIT gromadzi informacje, które są dla FACEIT i Sponsora niezbędne do przeprowadzenia Turnieju, od momentu, gdy Gracz zakłada swoje konto FACEIT, XBOX LIVE lub PSN, bez ograniczania praw FACEIT określonych w Polityce Prywatności On-line, którą można znaleźć pod adresem https://www.faceit.com/en/fit/privacy. FACEIT i Sponsor będą wykorzystywać te informacje do kontaktowania się z Graczem odnośnie spraw i wydarzeń mających związek z przeprowadzaniem Turnieju.  Dane zebrane od Graczy będą udostępniane Sponsorowi Turnieju, z którego Polityką Prywatności Online można zapoznać się pod adresem https://www.nhl.com/info/privacy-policy.

 

Dotyczy USA — Gracze przyznają, że Sponsor i/lub FACEIT, ich pośrednicy, jednostki stowarzyszone, jednostki zależne, przedstawiciele lub usługodawcy mogą wykorzystywać dane osobowe Graczy przekazane przez nich przy rejestracji do późniejszych celów marketingowych Sponsora i/lub FACEIT, np. do informowania Graczy o produktach lub promocjach, które według Sponsora i/lub FACEIT mogą ich zainteresować. Informacje na temat wyborów, jakich można dokonać, żeby nie otrzymywać tego typu materiałów promocyjnych, można znaleźć w Politykach Prywatności FACEIT i Sponsora.  Uczestnictwo Gracza w Turnieju jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Polityk Prywatności Sponsora i FACEIT.

 

SPORY:  O ile prawo tego nie wzbrania, Gracz przyznaje, że: (1) wszelkie spory, roszczenia i działania wynikające z Turnieju lub Nagrody bądź z nimi związane będą rozpatrywane indywidualnie, bez korzystania z jakichkolwiek form pozwu zbiorowego, wyłącznie przez sądy w Nowym Jorku (NY), (2) wszelkie roszczenia, orzeczenia i wyroki będą dotyczyć wyłącznie rzeczywistych ponoszonych kosztów, w tym kosztów ponoszonych w związku z uczestnictwem w Turnieju; nie mogą być to w żadnym wypadku honoraria prawnicze ani inne koszty związane z wnoszeniem roszczeń, (3) Graczowi w żadnym wypadku nie wolno otrzymać rekompensaty z tytułu szkód pośrednich, sankcyjnych, przypadkowych, retorsyjnych, wynikowych i wszelkich innych szkód; z wyjątkiem  rzeczywiście poniesionych koszty bieżących; Gracz zrzeka się z tego tytułu wszelkich praw, a także praw do zwielokrotniania lub zwiększania wysokości odszkodowań, (4) Gracz nie może w żadnym wypadku unieważnić niniejszej umowy, dążyć do sądowego zabezpieczenia ani stosować równorzędnych środków prawnych.   Wszelkie kwestie problematyczne i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i egzekwowalności niniejszego Oficjalnego Regulaminu i/lub praw i obowiązków Gracza, Sponsora i/lub FACEIT w związku z Turniejem będą podlegać i będą interpretowane na mocy praw Nowego Jorku, bez względu na zasady dotyczące wyboru prawa lub kolizji praw, których zastosowanie spowodowałoby konieczność zastosowania przepisów prawa obowiązujących w jurysdykcjach innych niż Nowy Jork.

 

OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW: W celu uzyskania nazwisk Zwycięzców, które zostaną udostępnione po 19 czerwca 2018 r., należy wysłać kopertę ze znaczkiem i adresem zwrotnym (w takim terminie, żeby została dostarczona przed 19 czerwca 2018 r.) na adres: NHL, 1185 Avenue of the Americas, New York, NY 10036 (USA), dot.: NHL Gaming world championship tournament. Osoby zamieszkujące poza USA mogą nie przesyłać zwrotnej koperty.

 

 

 

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, kliknij link, aby skontaktować się z nami bezpośrednio:

chrome_2017-09-19_08-19-46.png

Powered by Zendesk